500x500

Skolas iela 2, Rīga

2015

Māris Krūmiņš, Madara Laure, Didzis Jaudzems

Ekskluzīvā īres nama ar komercplatībām zemes gabals atrodas Skolas un Elizabetes ielas stūrī, ar skatu uz Esplanādes parku. Projektējamā apjoma kompozīciju un raksturu nosaka Rīgas vēsturiskā centra apbūves noteikumi. Ēkas apjoms projektēts semantiski atvērts, caurspīdīgs, stiklots pret parku un Elizabetes ielu, noslēgts – pret Skolas ielu un pagalmu. Fasādes veidotas brīvā kompozīcijā, paredzot iespēju variēt iekštelpu plānojumu. Fasāžu stiklotajās daļās projektēti izklaidus izvietoti balkoni un puslodžijas ar stiklotu priekšējo plakni, kas ļauj baudīt ainavu, vienlaicīgi reducējot satiksmes radīto troksni un aizsargājot pret putekļiem.