500x500

Multifunkcionālā servisa ēka Alūksnes Pilssalā

2018

Būvprojekta vadītājs Māris Malahovskis, ainavu arhitekte Gunita Čepanone, izstrādāja Māris Krūmiņš, Madara Laure

Galvenais plānošanas mērķis bija radīt mūsdienīgu estētisku un kvalitatīvu ārtelpu rekreācijas un sporta vajadzībām, vienlaikus respektējot Salas vēsturiskās vērtības, esošos objektus un tā novietojumu pilsētas kontekstā, lai tiktu radīti labvēlīgi apstākļi vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, pievilcīgas kultūrvides radīšanai un tūristu piesaistīšanai, kas kopumā sekmētu ilgtspējīgu vides izmantošanu un attīstību, un uz sabiedrību vērstu pozitīvu darbību. Lielākoties plānošanas darbi skāra Salas austrumu pusi, kas tika plānota kā Pilssalas aktīvākā zona tajā savietojot pludmales zonu, sporta zonu ar pludmales volejbola laukumiem un rotaļu laukumu, kā arī pastaigu promenādi, kas savienojas ar dēļu klājiem ieiešanai ezerā. Viens no teritorijas akcentiem ir amfiteātris ar Servisa ēku, kuras jumts izveidots kā skatu platforma, bet tās vizuālais turpinājums noslēdzas ar apjomīgu pontona laipu ezerā, kas funkcionē arī kā laivu piestātne.