500x500

Ādažu brīvā Valdorfa skola

2015

Ādažu Valdorfa vidusskola un tās attīstība plānota vairākās kārtās. Apjomi veidoti brīvās formās, atkāpjoties no ierastajiem standartiem, atbilstoši Valdorfpedagoģijas uzskatiem par bērna attīstību. Sākums: 2002.gads- kopējā skolas attīstības koncepcija, projekts 1.kārtai ar bēnudārzu, mācību klasēm un nelielu aktu zāli. Turpinājums: 2014.gads- brīvstāvošas sporta zāles projekts, veidota kā energoefektīva ēka. 2015.gads- piebūve ar mācību klasēm esošai ēkai. Perspekrīvā: ~2019.- 2020.gads. Tiek plānots papildināt kompleksu ar trūkstošajām mācību klasēm, aktu zāli un ēdnīcu.