500x500

Rīgas 1.slimnīcas 8.korupusa rekonstrukcija

2014

Būvprojekta vadītājs Māris Malahovskis, projekta vadītāja Maija Ezergaile, izstrādāja Inga Kraule, Māris Krūmiņš, Maksims Šenteļevs, Jānis Jakubovs, vizualizācijas Didzis Jaudzems

Rīgas 1. slimnīcas komplekss ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Pirms rekonstrukcijas 8.korpuss sastāvēja no divām ēkām – divstāvu veļas mājas un vienstāva katlu mājas. Bijusī veļas māja sākotnēji celta 19.gs.70.gados pēc arhitekta J.D.Felsko projekta, 1936.gadā tā rekonstruēta pēc arhitekta A.Grīnberga projekta. Slimnīcas 8. korpusā pēc rekonstrukcijas 1. stāvā ir izvietots operāciju bloks ar 6 operāciju zālēm. Blakus operāciju blokam atrodas intensīvās terapijas nodaļa. Personāla ģērbtuves un sanitārās slūžas ir izvietotas pagrabstāvā. Ēkas 2. stāvā izvietots sterilizācijas bloks, kas savienots ar pacēlājiem ar operāciju bloku un nodrošina nodalītu sterilo un nesterilo instrumentu un materiālu plūsmu. 8. korpuss ir savienotas ar gaiteni ar vēl 11 korpusiem, tai skaitā ar slimnīcas galveno ēku. Kompleksa vidusdaļā atrodas klosterdārzs.