500x500

Kongresu nama rekonstrukcija

2014

Projekts paredz Lielās zāles pārbūvi, tās ietilpības, akustisko un funkcionālo iespēju palielināšanu, veicot atbilstošas izmaiņas saistīto telpu plānojumā, tai skaitā zāles paaugstināšanu skatītāju vietu skaita nodrošināšanai, 2.balkona līmeņa izbūvei, skatuves sānu kabatas – dekorāciju piegādes un montāžas telpas, kā arī jaunas dienesta ieejas ar vestibilu un kāpņu telpas izbūvi skatuves, mākslinieku, un skatuves personāla darba nodrošinājumam, stiklota ātrija izbūvi centrālā vestibila un kafejnīcas telpu paplašināšanai esošās ēkas kontūras robežās un galvenās ieejas pārbūvi un savienojuma ar blakus esošo pazemes autostāvvietu izbūvi apmeklētāju piekļuves uzlabošanai Kongresu namā. Lielās zāles pārbūves apjomos paredzēta transformējama orķestra bedre, transformējamas skatītāju rindas ar sabīdāmām tribīnēm zāles partera daļā, transformējama - mobīlo krēslu sistēmu, panākot iespēju mainīt skatuves platību un variēt ar skatītāju skaitu atkarībā no plānotā pasākuma veida no 684 līdz 1681 apmeklētājiem. Ēkas telpiskais veidols un fasāžu risinājumi. Projekts paredz saglabāt fasāžu dolomīta apdari un stiklā veidotās vēsturiskās fasādes pret Krišjāņa Valdemāra ielu, Oskara Kalpaka bulvāri, gala fasādi pret parku. Esošajās fasādēs galvenās izmaiņas ir gala kāpņu stikloto fasāžu nomaiņa ar evakuācijas izeju un ārējo kāpņu izbūvi, logu nomaiņa saglabājot esošo logu ailu ārējo apdari. Projektā paredzēti mūsdienīgas koncertzāles, konferenču centra funkcionēšanas vajadzībām atbilstoši inženiertehniskie tīkli, aprīkojums. Tiek paredzēts pilnībā nomainīt abu zāļu tehnoloģisko aprīkojumu (skatuvju transformācija (augšējā, apakšējā mašinērija), apskaņošanas, tai skaitā sakaru, skatuvju apgaismojuma, kino/video projekcijas sistēmu aprīkojums). Lielajā zālē paredzēta aktīvās akustikas sistēma, ar kuras palīdzību iespējams mainīt reverberācijas laiku, kas ļauj zāli veidot kā multifunkcionālu koncertzāli, radot iespēju tajā paredzēt dažāda veida priekšnesumus.